Lokalni trening ESN-a Split ovaj put je održan u Mostaru, od 25. do 27.3.2022. Kao nova članica naše udruge prijavila sam se na Lokalni trening koji je apsolutno nadmašio moja očekivanja te ću se u nastavku osvrnuti na ova ugodno provedena tri dana.

U petak u popodnevnim satima automobilima smo stigli na našu prvu lokaciju, vodopad Kravica u blizini Ljubuškog u Bosni i Hercegovini. Osim samog razgledavanja, podijelili smo se u skupine unutar kojih smo osmišljavali nove ESN sekcije te rješavali zanimljive zadatke koji su nas pratili i na drugim lokacijama koje smo posjetili tijekom Lokalnog treninga.